Obsługa i doradztwo środowiskowe dla firm 

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną, prowadzisz niewielkie przedsiębiorstwo, czy międzynarodową firmę, ważnym jest, abyś posiadał partnera biznesowego, który podziela Twoją wizję i wartości. Identyfikacja i przestrzeganie zasad, na których opiera się Twoja firma, stanowi odskocznię w budowaniu dostosowanych usług środowiskowych oferowanych przez naszą firmę.

Współpraca z firmą specjalizującą się w usługach środowiskowych oferującą doradztwo z zakresu ochrony środowiska oraz pozyskanie niezbędnych zaświadczeń jak raport o oddziaływaniu na środowisko, pozwolenie na gospodarowanie odpadami, pozwolenie na emisję gazów, karta informacyjna przedsięwzięcia, czy operaty wodnoprawne to skuteczne działanie strategiczne, które daje dużą korzyść ekonomiczną właśnie poprzez zapewnienie wykonania obowiązków nałożonych przez prawo ochrony środowiska.

Złożoność przepisów, które niesie ze sobą ochrona środowiska wymaga rozległej wiedzy oraz specjalistycznej i sprawnej interpretacji wszystkich dokumentów, które je tworzą. Bez względu na to, czy chodzi o  raport oddziaływania na środowisko, pozwolenie na gospodarowanie odpadami, pozwolenie na emisję gazów, czy operaty wodnoprawne lub koszt operatu wodnoprawnego, nasi specjaliści potrafią doskonale poruszać się po ich meandrach. W związku z ciągłym rozwojem prawa rola autoryzowanych firm, dla których ochrona środowiska jest celem nadrzędnym, ewoluowała od potencjalnego współpracownika do istotnego komponentu biznesowego.

Świadczone przez naszą firmę doradztwo z zakresu ochrony środowiska pomoże Tobie  zrozumieć przepisy dotyczące ochrony środowiska, spełnić ich wymagania, niezależnie od obszaru danej działalności, przygotować i pozyskać niezbędne pisma jak karta informacyjna przedsięwzięcia, operaty wodnoprawne, pozwolenie na gospodarowanie odpadami, czy pozwolenie na emisję gazów oraz stworzyć bezpieczne i prosperujące środowisko pracy swojej firmie. 

Ochrona środowiska pod względem złożoności zagadnień oraz opisującego ją prawa jest bardzo dynamiczna z uwagi na nieustanne nowelizacje, dlatego tak istotna jest doskonała znajomość tematu. Niezależnie, czy w grę wchodzi koszt operatu wodnoprawnego, karta informacyjna przedsięwzięcia,  pozwolenie na gospodarowanie odpadami, czy pozwolenie na emisję gazów pomoc firmy oferującej doradztwo z zakresu ochrony środowiska jest nieodzownym elementem każdego przedsięwzięcia. 

Od sporządzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia środowiskowego jak pozwolenie na gospodarowanie odpadami, czy pozwolenie na emisję gazów, przez koszt operatu wodnoprawnego, po wyczerpujący raport oddziaływania na środowisko, nasi specjaliści zadbają o to, abyś otrzymywał prawidłowe i aktualne informacje, pomagając w ten sposób uniknąć sytuacji, które mogą generować różne kary nadwyrężając tym samym budżet.

Operaty wodnoprawne

Operaty wodnoprawne to specjalnie opracowane dokumenty, które w założeniu mają zapewnić wydanie administracyjnego pozwolenia wodnoprawnego, zezwalającego na wykorzystywanie wód terytorialnych. Podstawą jest tutaj zamieszczenie bardzo dokładnego opisu wszelkich poczynań związanych z daną inwestycją. Nie można tutaj popełnić żadnego błędu, dlatego warto skorzystać z doświadczonej  firmy oferującej doradztwo z zakresu ochrony środowiska. Operaty wodnoprawne są podstawą w staraniu się o pozwolenie wodnoprawne dla wszelkich poczynań mogących mieć wpływ na stan wód powierzchniowych oraz głębinowych, więc skrupulatność jest tutaj podstawą.

Pozwolenie na gospodarowanie odpadami

Według panującego prawa każdy podmiot wytwarzający, generujący, składający, czy przetwarzający odpady musi posiadać pozwolenie na gospodarowanie odpadami. Bez względu na to jakie realizuje się czynności, czy to zbieranie odpadów, transport odpadów, przetwarzanie odpadów, sprzedaż odpadów, czy obrót odpadami, niezbędne jest pozwolenie na gospodarowanie odpadami. Znajomość tej tematyki jest tutaj kluczowa, gdyż należy brać pod uwagę liczne regulacje prawne zarówno krajowe jak i europejskie oraz potencjalne kary za ich nieprzestrzeganie, dlatego dobrym rozwiązaniem jest zasięgnięcie pomocy firmy zapewniającej doradztwo środowiskowe i posiadającej wszelkie niezbędne kompetencje w tej kwestii. 

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Nadrzędnym zadaniem, które ma spełniać raport o oddziaływaniu na środowisko jest dostarczenie społeczeństwu i decydentom szczegółowych informacji na temat oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, sposobów minimalizacji znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz rozsądnych alternatyw dla przedsięwzięcia.

Pozwolenie na emisję gazów 

Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza jest nieodzowne w przypadku, gdy dana działalność przyczynia się do wprowadzania potencjalnie szkodliwych substancji do powietrza. Tego typu pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza jest wydawane po ówczesnym złożeniu stosownych wniosków, przez odpowiednie organa, w tym starostę, prezydenta miasta lub marszałka województwa, a niektórych przypadkach regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W skrócie pozwolenie na emisję gazów jest przyzwoleniem uprawniającym do ingerencji w środowisko, ale tylko w ściśle określonym przez prawo zakresie. 

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem informującym w dość obszerny i złożony sposób, o zamiarze realizowanej inwestycji. Karta informacyjna przedsięwzięcia jest podstawą do uzyskania jakichkolwiek innych pozwoleń środowiskowych, uprawniających do dalszego działania. Musi ona w dość dokładny i szczegółowy sposób opisywać wszelkie poczynania mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Wydane na jej podstawie potencjalne decyzje i pozwolenia,  ukształtują daną inwestycję w taki sposób, by jak najmniejszym stopniu wpłynęła na otaczające środowisko.

Każda firma bez względu na jej wielkość i zasięg może w pewnym momencie stanąć przed następującym dylematem: czy współpracować z firmą zewnętrzną, która oferuje doradztwo środowiskowe? Firmą, która w oparciu o nasze poczynania jest w stanie podać dokładny koszt operatu wodnoprawnego, uzyskać niezbędne pozwolenie na gospodarowanie odpadami, czy pozwolenie na emisję gazów, a także sporządzić wyczerpujący raport o oddziaływaniu na środowisko? Jakie są z tego benefity? 

Analizując obowiązujące przepisy, każda działalność gospodarcza mająca wpływ na środowisko powinna na pewnym etapie zasięgnąć konsultacji firmy oferującej doradztwo z zakresu ochrony środowiska, której rola to:
 • ocena wpływu na środowisko generowanego przez firmę i złagodzenie go, a nawet wyeliminowanie, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów prawnych,
 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania niezbędnych pozwoleń środowiskowych jak pozwolenie na gospodarowanie odpadami, czy pozwolenie na emisję gazów oraz operaty wodnoprawne,
 • gromadzenie konkretnych dowodów (substancje chemiczne i niebezpieczne, zużyty olej, opony, baterie i akumulatory, emisje, sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.) oraz przekazywanie niezbędnych raportów do odpowiednich organów ochrony środowiska,
 • opracowanie i wdrożenie procedur ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zanieczyszczeń, zużycia zasobów i energii,
 • monitorowanie czynników środowiskowych (wody, powietrza, gruntu, ziemi, hałasu i wibracji) oraz utrzymywanie dowodów takiego monitoringu,
 • wypełnianie rejestru substancji chemicznych i niebezpiecznych,
 • uczestnictwo we wszelkich kontrolach przeprowadzanych przez właściwe organy,
 • udział w audytach wewnętrznych/zewnętrznych do certyfikacji ISO,
 • przestrzeganie obowiązujących pozwoleń środowiskowych.

Co robi firma, jeśli otrzyma grzywnę od władz, za pominięcie pewnych aspektów środowiskowych lub popełnienie błędu z powodu braku wiedzy, niewiedzy o ostatnich zmianach obowiązujących przepisów itp.? Kto zapłaci grzywnę, która jest dość droga?

Tutaj może być to kwestią uzgodnionych zapisów pomiędzy zleceniodawcą, a firmą konsultingową realizującą doradztwo środowiskowe. W wielu przypadkach zaletą korzystania z firmy oferującej doradztwo z zakresu ochrony środowiska  jest to, że podejmuje ona umową wszelką odpowiedzialność związaną z kwestiami środowiskowymi, czyli bierze odpowiedzialność za swoje działania i zapłaci karę, jeśli okaże się, że postąpiła niesłusznie ze względu na swoje działania - własna wina. Ponadto prawdopodobieństwo, że firma konsultingowa realizująca doradztwo środowiskowe, mająca kilku doświadczonych specjalistów, popełni błąd, jest mniejsze niż osoby prowadzącej tę działalność równolegle z codziennymi obowiązkami.

Możesz skoncentrować się na swojej działalności i uniknąć wszelkiego rodzaju kar ze strony organów ochrony środowiska, zlecając raportowanie środowiskowe firmie konsultingowej nastawionej na specjalistyczne doradztwo z zakresu ochrony środowiska.

Współpracując z doświadczoną firmą oferującą doradztwo środowiskowe można zredukować wiele kosztów:
 • koszty pracownicze: koszt pracownika (wynagrodzenie, podatki, szkolenia, koszty logistyki i administracji, urlopy, rezygnacje itp.) jest niezaprzeczalnie wyższy w porównaniu do miesięcznej opłaty płaconej firmie doradczej, 
 • specjaliści firmy realizującej doradztwo z zakresu ochrony środowiska mogą pomóc w znacznym obniżeniu kosztów firmy poprzez poszukiwanie najlepszych rozwiązań recyklingu/odzysku odpadów z własnej działalności oraz rekomendację optymalnych poczynań i inwestycji. 

Jak istotne jest doświadczenie firmy konsultingowej?

Jeśli mówimy o doświadczeniu naszych pracowników, to trzeba zaznaczyć, że jest ono dość bogate dzięki wieloletniej pracy przy najróżniejszych projektach. Dzięki temu oraz regularnym szkoleniom byliśmy w stanie poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną o wiele nowych umiejętności, co niewątpliwie nie pozostaje bez wpływu na nasze efekty. Ponadto do każdego zlecenia bez względu na to, czy to raport oddziaływania na środowisko, pozwolenie na gospodarowanie odpadami, pozwolenie na emisję gazów, operaty wodnoprawne, koszt operatu wodnoprawnego, czy karta informacyjna przedsięwzięcia podchodzimy indywidualnie, a każdy nowy problem jest dyskutowane w naszym zespole, tak aby każdy doradca był na bieżąco ze wszystkimi zmianami prawnymi.

Dodatkową zaletą jest spore portfolio naszych klientów z niemal wszystkich obszarów działalności, co pozwoliło nam na poznanie wielu aspektów oraz zawiłości najróżniejszych branż. Przeszliśmy wiele kontroli ze współpracującymi firmami, dlatego bez wątpienia jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym aspektom jakie niesie ze sobą  ochrona środowiska.

Eko-Doradca.pl