Pozwolenia
na gospodarowanie
odpadami

Pozwolenie na gospodarowanie odpadami

Żadna firma nie może działać bez odpowiednich zezwoleń. EKO-DORADCA pomaga w przygotowywaniu wniosków potrzebnych, aby uzyskać pozwolenie na gospodarowanie odpadami. Współpraca z nami gwarantuje, że wnioski, które Państwo złożą, będą przygotowane zgodnie z wymogami. Nasze doświadczenie pozwala nam z sukcesem pomagać różnego rodzaju firmom. Nasi pracownicy wspierają Klientów na terenie całej Polski. Cechuje nas pełen profesjonalizm, wiedza, rzetelność oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Naszym celem jest zawsze jak najlepsze rozwiązanie każdego przedstawianego przez Klienta problemu. Warto nam zaufać, aby uniknąć niechcianych i niepotrzebnych pomyłek.

Odpowiadamy na Państwa pytania w dziedzinie gospodarowania odpadami

Chętnie podpowiemy, jakie organy administracyjne wydają pozwolenie na gospodarowanie odpadami, w jakim wypadku konkretne zezwolenia są potrzebne, a kiedy nie jest to konieczne. Odpowiemy, jakie są koszty uzyskania odpowiednich zezwoleń, jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać zezwolenia, na jaki czas są one zazwyczaj udzielane oraz czy i po jakim czasie trzeba je odnawiać. Pomagamy w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków. W razie potrzeby dokładnie wytłumaczymy, jakie dokumenty powinien zawierać każdy wniosek, aby nie zostać odrzuconym. Poinformujemy też o karach, jakie grożą za działanie bez odpowiednich zezwoleń. Z przyjemnością rozwiejemy wszystkie Państwa wątpliwości w dziedzinie, jaką jest pozwolenie na gospodarowanie odpadami. W ramach jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu podanym na stronie bądź przez formularz kontaktowy.

Gospodarowanie odpadami – jakie działania obejmuje?

Według ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., w zakres gospodarowania odpadami wchodzi:

 • zbieranie odpadów
 • transport odpadów
 • przetwarzanie odpadów i nadzór nad tą czynnością
 • dalsze postępowanie z miejscem unieszkodliwiania odpadów
 • sprzedaż odpadów lub pośrednictwo w obrocie odpadami

Odpadem z definicji jest każda substancja i przedmiot, którego pozbywa się firma.

Według przepisów zawartych w odpowiednich ustawach regulujących gospodarowanie odpadami, wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów wymaga zazwyczaj odpowiednich zezwoleń. Pomagamy w ich przygotowaniu.

Takie wnioski o pozwolenie na gospodarowanie odpadami pomagamy wypełniać:

 

W zakresie gospodarki odpadami oferujemy Państwu współpracę w opracowaniu niezbędnych wniosków i opracowań, w celu uzyskania poniższych decyzji administracyjnych:
• pozwolenie na wytwarzanie odpadów
W myśl art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy uzyskać jeśli w związku z eksploatacją instalacji powstają odpady o masie:
– powyżej 1 Mg (1 tony) rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
– powyżej 5000 Mg (5000 ton) rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
Zgodnie z art. 3 pkt. 6 ww. ustawy, przez „instalację” rozumie się:
a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest na wniosek osoby, która prowadzi instalację lub jest wytwórcą odpadów.
• zezwolenie na zbieranie odpadów
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów składa się do organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wniosek powinien zawierać elementy, które zostały określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
• zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie wymagają uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów składa się do organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wniosek powinien zawierać elementy, które zostały określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Czy uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawsze jest konieczne? Nie. Nie każda firma ma obowiązek posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Dotyczy to tych firm, których działalność jest związana jest z eksploatacją instalacji. Eksploatacja instalacji lub urządzenia to według prawa ochrony środowiska „użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności”.

Co do zasady, zanim otrzyma się zezwolenie na wytwarzanie odpadów, przeprowadzane są odpowiednie kontrole. Organ decyzyjny może odmówić jego wydania np., jeśli nie są spełnione wymagania zawarte w ustawach lub przekraczane są standardy np. emisyjne. Pozwolenie wydawane jest na czas nie dłuższy niż dziesięć lat. Może być wycofane w trakcie jeśli działania firmy zagrażają środowisku.

Kto wydaje zezwolenia na wytwarzanie i zbieranie odpadów? Według ustawy o odpadach takie zezwolenia może wydać marszałek województwa lub starosta. Zależy to m.in. od miejsca zbierania i przetwarzania odpadów, rodzaju odpadów, ich ilości oraz rodzaju instalacji. Tereny zamknięte stanowią wyjątek. W takich wypadkach o zezwolenie trzeba wnioskować do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Jeśli mają Państwo więcej pytań, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Pomagamy w interpretacji przepisów dotyczących gospodarowania odpadami

Przepisy regulujące gospodarowanie odpadami znajdują się w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. To na podstawie tych przepisów podjęta powinna zostać decyzja, czy w danej firmie potrzebne jest pozwolenie na gospodarowanie odpadami. Firmy zobowiązane są również do przestrzegania przepisów zawartych w prawie ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku). Prawo ochrony środowiska mówi o tym, jakie są zasady ochrony środowiska i na jakich warunkach można korzystać z jego zasobów. Przepisy prawne zawarte we wspomnianych ustawach mogą nastręczać trudności w interpretacji. Nasi doradcy biegle poruszają się w tych kwestiach.

Dlaczego EKO-DORADCA?

Świadomość ekologiczna w dzisiejszych czasach coraz bardziej wzrasta. Każdy mądry i odpowiedzialny człowiek wie, że wszyscy powinniśmy w ramach możliwości jak najbardziej troszczyć się o wspólne dobro, jakim jest przyroda. Dba o to państwo polskie oraz Unia Europejska. Nakłada to jednak na firmy różnego rodzaju obowiązki.

W gąszczu przepisów i wymagań łatwo się pogubić. Aby tak się nie stało, warto znaleźć doświadczonego przewodnika. Tym przewodnikiem może zostać EKO-DORADCA. EKO-DORADCA ma doświadczenie w wypełnianiu wniosków o pozwolenie na gospodarowanie odpadami. Nasi doradcy mają odpowiednią wiedzę, nieustannie aktualizowaną. Działamy w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami, które śledzimy na bieżąco. Z przyjemnością wesprzemy Państwa firmę.

Niepotrzebne i niechciane błędy w dokumentacji mogą skutkować opóźnieniem, bądź odmową wydania zezwoleń. Działając bez odpowiednich pozwoleń, firma naraża się na negatywne konsekwencje, m.in. kary finansowe lub ograniczenie wolności osób odpowiedzialnych. Aby dokumenty były zaakceptowane przez organy administracyjne, muszą być poprawnie przygotowane. Najlepiej jest te ważne kwestie powierzyć profesjonalistom. Decydując się na współpracę z nami, mają Państwo gwarancję, że wnioski będą wypełnione poprawnie i zgodnie z wymogami. Współpraca z nami to oszczędność czasu i pieniędzy, a także zminimalizowanie niepotrzebnego stresu. Dobrze przygotowana dokumentacja to podstawa, jeśli chce się uzyskać pozwolenie na gospodarowanie odpadami.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących gospodarowania odpadami, zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Nasza firma mieści się na terenie województwa mazowieckiego, ale  obsługujemy Klientów z całej Polski.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Zapraszamy do kontaktu:

Wypełnij formularz i opisz nam jaki rodzaj usługi Cię interesuje:

  Imię i nazwisko:
  E-mail:
  Telefon:
  Treść wiadomości:
  Kontakt bezpośredni:
  • EKO-DORADCA
  • ul. Stefana Żeromskiego 2
  • 05-400 Otwock
  • NIP: 5321977623
  Eko-Doradca.pl